РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик

a- a a+

Оперативна програма
"Околна среда 2021-2027 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2021-2027г.'
Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

плащане чрез ПОС терминал с карти Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro

iso9001

19.12.2011

Нерегламентирано изхвърляне на производствени отпадъци констатира проверка на РИОСВ след получен сигнал на зеления телефон на 18.12.2011г.

При проверката се констатира, че в земеделски имот, източно от производствената база на «Марица олио»АД е установено наличие на 5 умрели овце. Според стопанина, подал сигнала, вероятната причина за смъртта им е хранително отравяне. В непосредствена близост до сградата на обекта, на площ 250-300 квадратни метра се констатира наличие на производствени отпадъци : шрот, слънчогледова люспа, опаковки от морска сол и пепел от дейността на паровата централа. Извършеният оглед не установи производствена авария или отклонения от технологичния режим. Няма разливи и течове на територията на предприятието. Анализ на Гражданска затища не установи замърсяване на атмосферния въздух и заплаха за хора и животни.

От проверките в обекта вчера и днес, с цел пълно обследване на площадките за съхраняване на отпадъци заключението е, че производството на «Марица олио»АД не формира опасен отпадък или такъв с неизяснен произход, който да е причина за инцидента.

На фирмата е предписано в срок до 10 дни да предприеме административни мерки за почистване на отпадъците и недопускане на нерегламентирани дейности с отпадъци. За това нарушение на ЗУО ще бъде съставен акт за административно нарушение.