РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик

a- a a+

Оперативна програма
"Околна среда 2021-2027 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2021-2027г.'
Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

плащане чрез ПОС терминал с карти Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro

iso9001

23.03.2022

През седмицата, експерти на РИОСВ-Пазарджик участваха в открити уроци, дискусия, пробонабиране и интерактивна игра по повод Световния ден на водата.

На 21 март ученици и учители от Професионалната гимназия по химични технологии в Пазарджик, гостите им от Сърбия и РИОСВ отбелязаха заедно Световния ден на водата и оставиха своя воден отпечатък - с четки, върху тениски, които гостите ще запазят като спомен и от участието си в дускусия за подземните води - жизненоважен ресурс, който осигурява почти половината от питейната вода в света, около 40 % от водата за поливното земеделие и около 1/3 от водата, необходима за промишлеността, допринасят за поддържането на екосистемите, като подхранват основния отток на реките и са важна част от процеса на адаптиране към изменението на климата.

На 22 март – Световният ден на водата експерти на РИОСВ-Пазарджик бяха гости и участници в информационни и образователни инициативи на СУ„Нешо Бончев” в гр. Панагюрище. В специално „екомеждучасие” експертите извършиха пробонабиране от приток на р. Луда Яна, преминаващ в близост до училището и разясниха какво е моментното състояние на реката, според замерените показатели. Водната проба послужи и за химически и биологичен анализ, извършен от ученици от 10-ти клас в кабинета по химия, които коментираха резултатите пред петокласници от СИП „Екология“ и ги приканиха да видят микроскопския анализ и да споделят какво съдържа водата, видяна под микроскоп. Учениците участваха и в акция за събиране на негодни батерии от домакинствата.

Със събраните през м. март 2022 г. и предадени за рециклиране 175 килограма, общото количество от такива акции на РИОСВ-Пазарджик през годините наближава 2 тона.

 

Галерия