РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик

a- a a+

Оперативна програма
"Околна среда 2021-2027 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2021-2027г.'
Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

плащане чрез ПОС терминал с карти Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro

iso9001

19.05.2022

ООН обявява 22 май за Международен ден на биологичното разнообразие, за да повиши осведомеността и разбирането за проблемите, свързани с биоразнообразието. На този ден 196 международни общности и държави, членки на Конвенцията за биологичното разнообразие се обръщат с призив за ежедневни усилия за опазване на биологичното разнообразие и неговото устойчиво ползване.

В света около 25 % от всички животински и растителни видове са застрашени от изчезване.

Подписана от 150 правителствени лидери по време на срещата на високо равнище в Рио през 1992 г., Конвенцията за биологичното разнообразие цели да повишава ангажираността на държавите за устойчиво развитие. Конвенцията оценява биоразнообразието като много повече от съвкупност от растения, животни и микроорганизми и техните екосистеми, отнася проблема и до човешката връзка с биоразнообразието - то е фактор за сигурността на храните, лекарствата, чисти въздух и вода, подслон и здравословна околна среда.

Темата за 2022 г. „Изграждане на общо бъдеще на планетата за всички живи същества“ ориентира към действие за възстановяване на екосистемите и подчертава, че биоразнообразието е отговора на някои от основните предизвикателства към постигане на устойчиво развитие. Темата представя посланието, че опазването на биоразнообразието, от прилагането на интергирани екосистемни подходи и базирани на природата решения, до политиките за климата, здравето, сигурността на храните/водите и устойчивия поминък представляват основата, върху която можем да надграждаме успешно.

Темата подкрепя новата „Глобална рамка за биологичното разнообразие за периода след 2020 г.“, която предстои да бъде приета в рамките на втората част на 15-тата Конференция на Страните на Конвенцията за биологично разнообразие, по-късно тази година в гр. Кунмин, Китай. Глобалната рамка ще предостави амбициозен план за постигане на преобразуваща промяна в отношението на обществото към биологичното разнообразие, така че до 2050 г. да бъде постигната споделената визия за живот в хармония с природата, където биологичното разнообразие е оценено, съхранено, възстановено и използвано разумно, осигуряващо екосистемни ползи, поддържащо здрава планета и носещо основни ползи за цялото човечество.

Вижте повече в страницата на Конвенцията тук.