РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик

a- a a+

Оперативна програма
"Околна среда 2021-2027 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2021-2027г.'
Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

плащане чрез ПОС терминал с карти Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro

iso9001

14.12.2011

От 16 ноември до 13 декември РИОСВ проведе работни срещи и изнесени обучения с кметове, кметски наместници и представители на администрациите в областта. На тях експертите разясниха отговорностите на кметовете и специализираните звена в общинските администрации за спазването и прилагането на екологичното законодателство и в частност Закона за управление на отпадъците, Закона за чистотата на атмосферния въздух и Закона за водите.

Акцент беше поставен на отговорностите на общините като бенефициенти по регионалната мярка за управление на отпадъците, отчисленията за рекултивация и следексплоатационни грижи за депата на териториите им и проблемите със закриването на спрените от експлоатация селски депа в общините, където това не е направено– Белово, Септември, Лесичово, Батак и Велинград.

Друга цел на работните срещи беше общините да бъдат консултирани и подпомогнати експертно, за да бъдат ускорени процеси и проекти – изготвяне на общински програми за чистотата на атмосферния въздух, контрол на дейностите с отпадъците, пречистване и опазване на водите, предстоящо взаимодействие по приоритетни екологични проекти (регионалното депо) и др.

Полезността от изнесените обучения беше заявена при всички срещи. Специална благодарност за компетентното поднасяне на новостите в екологичното законодателство Директорът на РИОСВ-Пазарджик получи от всички кметове и кметски наместници на населените места в община Велинград.