РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик

a- a a+

Оперативна програма
"Околна среда 2021-2027 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2021-2027г.'
Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

плащане чрез ПОС терминал с карти Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro

iso9001

11.10.2022

РИОСВ-Пазарджик в партньорство с шест неправителствени организации започна изпълнението на младежки инициативи, част от програмата на Министерството на околната среда и водите – „Политики за младежта в сферата на околната среда“ („Младежи за околната среда“).

Дейностите, включени в изготвения от инспекцията регионален план ще бъдат изпълнявани до края на месец ноември тази година. Инициативите ще се реализират на територията на общините: Пазарджик, Велинград, Ракитово, Батак, Белово и Панагюрище и включват дейности като: намаляване на отпадъците в река Чепинска, създаване на специализирана уеб страница на Защитени територии в южната част на област Пазарджик, популяризиране и защита на голям карстов район в община Ракитово, организиране на излети в природна среда по метода „учене чрез преживяване на открито“, посещения на защитени територии, провеждане на интерактивни занимания с ученици за изграждане на съзнание и промяна в навиците и отношението към опазване на околната среда