РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик

a- a a+

Оперативна програма
"Околна среда 2021-2027 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2021-2027г.'
Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

плащане чрез ПОС терминал с карти Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro

iso9001

10.11.2022

На 5 ноември 2022 г. (събота), членове на „Българско пещерно дружество- Ракитово“ и ученици от ОУ„Неофит Рилски“, гр. Костандово проведоха акция за почистване от отпадъци на голямото губилище в местност „Ремово“. Акцията е част от дейностите по проект „Опазване, популяризиране и защита на голям карстов район в границите на територията на община Ракитово“ на пещерното дружество по Програмата на МОСВ „Младежи за околна среда“, чрез възлагане от Регионална инспекция по околна среда и водите – Пазарджик. В почистването на района се включиха ученици от шести и седми клас и класните им ръководители, които събраха и извозиха да контейнерите в гр. Ракитово над 20 чувала отпадъци. Представители на пещерното дружество изнесоха беседа, свързана с местонахождението на голямото карстово поле, какво е карст, колко пещери се намират в него, защо трябва да пазим територията му чиста и на практика разбраха защо е важно да не се изхвърлят отпадъци на неразрешени места. За добре свършената работа учениците получиха награда – посещение на минната галерия на изкуствената пещера до асфалтовия в м. „Ремово“.
 

Галерия