РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик


Оперативна програма
"Околна среда 2014-2020 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2014-2020г.'
Краен срок за регистрации по REACH
REACH 2018

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал на гише „Административно обслужване” на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Добре дошли в новата страница на РИОСВ Пазарджик!

Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пазарджик е административно териториално звено, пряко подчинено на Министерството на околната среда и водите.

Районът, който контролира съвпада с границите на Пазарджишка област. Намира се в централната част на Южна България и граничи със Софийска, Благоевградска, Смолянска и Пловдивска област. Разпростира се на 4458 кв.км., представляващи 4% от общата територия на страната. Повече от половината от тази територия (56,07%) е заета от горски площи, а 36% са земеделски земи. В административно отношение се състои от 12 общини. Районът е привлекателен за инвеститори в туризма, земеделието, добивната и преработвателна промишленост. В този смисъл той е отворен за всички и има перспективи да се превърне в съвременен европейски регион.

Уважаеми съграждани,

с настъпването на отоплителния сезон, в по-големите населени места ежегодно се наблюдава увеличаване на замърсяването на въздуха с фини прахови частици (ФПЧ). ...... /към пълния текст/

Световен ден на Земята - 22 април 2018 - Свят без замърсяване с пластмаси

Европейска седмица на устойчивото развитие - 30 май - 5 юни 2018 г.

102 проекта на ученици от цялата страна са допуснати до участие в поредното издание на  националния ученически конкурс „Посланици на здравето” 2017/2018 г.

Важно: 31 май 2018 г. е крайният срок за извършване на регистрация на химични вещества, които се произвеждат или внасят в ЕС в количества, достигащи 1 тон или повече на година.

РИОСВ спира административното производство по ОВОС на инвестиционното предложение за добив и преработка на волфрамсъдържащи руди от находище „Грънчарица Център”

Относно реда за участие на неправителствена организация (НПО) в заседание на Екологичния експертен съвет (ЕЕС) към РИОСВ-Пазарджик, на което ще се разглежда ИП „Добив и преработване на волфрамсъдържащи руди от находище „Грънчарица Център”, находящо се на територията на общ. Велинград, област Пазарджик с възложител: „РЕСУРС-1“ АД

Провежда се консултация с обществеността по реда на чл. 25 от Наредбата за ОС pа одобрения доклад по ОСВ за ИП „Добив и преработка на волфрамсъдържащи руди от находище „Грънчарица Център”, находящо се на територията на общ. Велинград

Трийсет и четири проекта на общини, кметства, училища и детски градини от Пазарджишка област ще получат финансиране в рамките на Националната кампания „Чиста околна среда 2018“ и обявения от МОСВ и Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) конкурс на тема „Обичам природата и аз участвам"“

До 10 000 лева ще получат 13 проектни предложения на общините Ракитово и Стрелча (2) и на кметствата в селата Дебращица, Памидово, Церово, Аканджиево, Пищигово, Пашови, Рохлева, Левски, Исперихово и Сарая. Финансиране от 5000 лв. ще получат 12 училища от региона – професионалните гимназии по химични и хранителни технологии и механоелектротехника и три основни училища в Пазарджик – „Христо Смирненски”, „Стефан Захариев” и „Христо Ботев”. Три са одобрените проекти на училища в община Лесичово - на ОУ „Кочо Честименски”, с. Динката, ОУ „Христо Ботев”, с. Церово и ОУ „Христо Ботев”, с. Калугерово. Финансиране са спечелили и проектите на ОУ „Св. Неделю Иванов”, с. Поибрене, ОУ „Св. Климент Охридски”, гр. Пещера, ОУ „Свети. Кирил и Методий”, гр. Ветрен и ОУ „20-и април” в гр. Панагюрище.

9 детски градини от областта ще получат до 5000 лева: „Радост” и „Зорница” в Пазарджик, „Приказно вълшебство” в Септември”, „Детски рай” и „Фантазия” от Велинград, „Звънче” и „Пролет” от Панагюрище, „Надежда” в с. Бъта и „Мечо Пух” в с. Оборище.

Основните дейности по утвърдените проекти са свързани с почистване и облагородяване на терени, създаване и възстановяване на зони за отдих, изграждане на детски и спортни съоръжения, спортни уреди, съоръжения за игра на открито и пр. Проектите на училищата и детските градини са за създаване на еко кътове, информационни брошури, дипляни, мултимедия, организиране на екологични събития, оборудване, учебни пособия и образователни материали.

Крайният срок за изпълнение на дейностите по проектите за общини и кметства е до края на ноември 2018 г., а за училища, детски градини и детски комплекси – до края на октомври 2018 г. Изпълнението им ще бъде проследено от РИОСВ – Пазарджик. След проверка и протоколиране на заложените и изпълнените дейности, директорът на екоинспекцията одобрява коректната реализация пред ПУДООС.
 

РИОСВ–Пазарджик изпрати указания на кметовете на контролираните общини до края на месец април да извършат проверки на речните корита, общинските пътища и прилежащите територии в териториалния им обхват за нерегламентирани замърсявания и при наличие на такива да организират почистването им. След изтичане на срока ще бъдат извършени проверки. При установяване на замърсявания ще се предприемат съответните административно-наказателни мерки.

Едновременно ще се осъществи контрол и за замърсяване с битови отпадъци на републиканската и общинска пътна мрежа, и на пътните съоръжения.

РИОСВ-Пазарджик очаква от кметовете, областното пътно управление и регионалната структура на НК „Железопътна инфраструктура“ да предприемат ефективни мерки за тяхното отстраняване.
 

На 24 март, събота, от 20.30 до 21.30 часа. ще се проведе десетото издание на световната инициатива "Часът на Земята".

Събитието на Световния фонд за дивата природа - WWF, отново ще обедини милиони хора по света в послания и действия за опазване на планетата и справяне с климатичните промени. Символично ще изгасим осветлението в домовете си, а знакови и обществени здания, културни паметници, различни институции и организации ще притъмнят фасадите на сградите си за един час в съботната вечер.

РИОСВ-Пазарджик призовава да се включите в инициативата като загасите светлините на фасадите и осветлението в домовете си в събота, 24 март, от 20.30 до 21.30 часа!

Започнало като символично събитие за гасене на осветлението в Сидни през 2007 г., Часът на Земята вече се отбелязва в повече от 180 държави като световен споделен момент на солидарност за планетата. През последното десетилетие Часът на Земята вдъхнови милиони да подкрепят и да участват в проекти за опазване на климата и природата. Движението помогна за създаването на 3,4 милиона хектара защитена морска зона в Аржентина, 2,700 хектара гора, наречена "Часът на Земята", в Уганда, както и за приемането на ново законодателство за опазване на моретата и горите в Русия.
В България кампанията се провежда от 2009 г. През 2017 г. участие са взели 110 града и много институции.

 

Специалната награда на Регионалната инспекция за опазване на околната среда и водите за най-креативен фотоколаж в ученическия конкурс за Световния ден на водата получи Стоян Дарджиков от Пазарджик.

Осмокласникът от МГ„Константин Величков” впечатли комисията за определяне на най-добрите фотоколажи с творчески поглед и съчетание на различни техники, 

 

представяйки темата на конкурса „Водата – живот, емоция, стихия“.

 РИОСВ–Пазарджик е партньор на „Напоителни системи“ ЕАД, клон Тополница в организирането и провеждането на регионален ученически конкурс за рисунка, клип/мултимедиен проект, колаж и викторина по повод Световния ден на водата. 

Церемонията се състоя в Голямата зала на Младежки дом Пазарджик.
 

 

 

Експерти на РИОСВ – Пазарджик и ученици от НУ ”Васил Левски” отбелязаха Световният ден на водата с открит урок. Учениците от IV„а” клас, сформирани в три отбора, се състезаваха в решаването на водна кръстословица. Малките природолюбители научиха интересни факти за водата, влиянието на човека върху нея и мерките за опазването и. Учениците представиха със свои проекти темите: "Какво ще се случи, ако водата на Земята свърши?", "Защо водата никога не изчезва?” и „Какво е кръговрат на водата в природата?”

РИОСВ – Пазарджик подари на класния ръководител на IV„а” клас Нели Манчева образователна карта на България. Картата представя характерните за всеки регион в страната ни птици, риби, дървета, гъби, животни, плодове, зеленчуци, фолклор, архитектурно-исторически забележителности и др. За активното си участие в инициативата учениците получиха магнити с изображения на защитени растения, опазвани на територията на област Пазарджик.

Световният ден на водата е обявен от Общото събрание на ООН през 1993 г. Оттогава тази дата се отбелязва с инициативи по целия свят. Мотото на кампанията тази година „Природата за водата“ и има за цел да представи потенциала на различни естествени природни решения за пречистване и/или повторна употреба на водата, които могат да намерят приложение в политиките и добрите практики за управление на водния сектор.
 

Галерия 

прочетете по-старите новини