РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик


Оперативна програма
"Околна среда 2014-2020 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2014-2020г.'
Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

плащане чрез ПОС терминал с карти Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro

iso9001

 

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ДОСТЪПНОСТ

РАЗДЕЛ 1

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО СЪДЪРЖАНИЕ

 

Регионална инспекция по околна среда и водите – Пазарджик

 

се ангажира да осигури достъп до:  уебсайта си

в съответствие с чл. 58в от Закон за електронното управление (доп. ДВ. бр.102 от 31 декември 2019 г.) и чл. 39 и 39а от Наредба за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги (изм. и доп. ДВ. бр. 4 от 14 януари 2020 г.)

Настоящата декларация за достъпност се отнася до:   уебсайт

 

Адрес: https://new.riewpz.org

 

Стандарт, който е спазен за осигуряване на достъпно съдържание:

EN 301 549 V2.1.2 (2018-08)

 

I.        Статус на съответствие

  1. частично съответства на изискванията на посочения стандарт- поради несъответствията и/или изключенията, посочени по-долу

 

II.                Недостъпно съдържание (ако е избрана възможност 2 или 3 от т. I.)

 

 

Описание и посочване на несъответствието:

възможности за избор:

Контрастно съотношение

Частично осигурено, с изключение на външни приложения, разработени от трети лица и интегрирани в сайта на администрацията, върху които тя няма контрол.

Изискване: 9.1.4.3. от EN 301 549 V2.1.2 (2018-08)

Частично съответствие

Преоразмеряване на текста

Частично осигурено

Изискване: 9.1.4.4. от EN 301 549 V2.1.2 (2018-08)

Частично съответствие

Дата на първоначално изготвяне на декларацията:

12.08.2021 г.

Дата на ежегодна актуализация (преразглеждане) на декларацията:

31.09.2021 г.

Дата на актуализация на декларацията след извършена оценка и съществено преработване на уебсайта или мобилното приложение:

12.08.2021 г.

Метод, използван за изготвяне на декларацията:

Самооценка, направена от лицето по чл. 1, ал. 1 или 2 от ЗЕУ, собственик на уебсайта.

Обратна информация и данни за контакт

 

Aдрес за предоставяне на обратна информация (сигнали) и предложения относно достъпността на този уебсайт

гр. Пазарджик, ул. „Генерал Гурко“№ 3, ет.4;

е-мейл: riewpz@riewpz.org

 

Връзка към форма за заявление за обратна връзка

https://new.riewpz.org/main.php?module=queryform

 

Данни за контакт с длъжностно(и) лице(а), отговарящо(и) за достъпността и обработването на заявките, изпращани чрез механизма за предоставяне на обратна информация

 

тел: 034401921

e-mail: riewpz@riewpz.org

 

РАЗДЕЛ 2

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО СЪДЪРЖАНИЕ

Регионална инспекция по околна среда и водите – Пазарджик

 

се ангажира да увеличи цифровата достъпност до уебсайта, който поддържа.

РИОСВ-Пазарджик изразява намерението за осигуряване на по-висока степен на достъпност от тази, изисквана по закон, предвижда мерки за отстраняване на проблема с недостъпното съдържание на уебсайта си.

Дата на публикуване на уебсайта и/или мобилното приложение:

12.08.2021 г.

Дата на последната актуализация на уебсайта и/или мобилното приложение вследствие на съществено преработване на тяхното съдържание:

12.08.2021 г.