РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик

a- a a+

Оперативна програма
"Околна среда 2021-2027 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2021-2027г.'
Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

плащане чрез ПОС терминал с карти Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro

iso9001

03.08.2023

Директорът на РИОСВ-Пазарджик Костадин Гешев издаде заповед за налагане на преустановителна принудителна административна мярка, с която спира дейностите по третиране на отпадъци в обект на „ВИ-22“ЕООД, на ул. „Димчо Дебелянов“ № 62 в гр. Пазарджик.

Принудителната административна мярка беше наложена след проверка по сигнал за замърсяване на въздуха с трици от дейността му, извършена в края на миналата седмица. Проверката е във връзка и с дадено от РИОСВ-Пазарджик предписание през април 2023 г. за незабавно преустановяване на дейността на обекта, в който се съхраняват, пелетизират и пакетират дървесни отпадъци, до провеждане на необходимите процедури за неговото узаконяване. Установи се, че даденото предписание не се изпълнява. На обекта се извършва дейност. Към момента на проверката дружеството не притежава документ по чл. 35 от ЗУО, какъвто се изисква за дейността. На откритата част на площадката и при извършен оглед на съседния имот се констатира замърсяване с трици. Дадени са предписания отпадъците да се предадат на лице, което притежава документ по чл. 35 от ЗУО и да се представят документи за тяхното предаване в РИОСВ-Пазарджик, както и да се извърши почистване на площадката и съседния имот от замърсяванията с трици. Предстои последващ контрол и съставяне на акт за установено административно нарушение на Закона за управление на отпадъците.