РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик

a- a a+

Оперативна програма
"Околна среда 2021-2027 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2021-2027г.'
Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

плащане чрез ПОС терминал с карти Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro

iso9001

08.04.2011

До 1 май е срокът за регистрация в РИОСВ–Пазарджик на пунктовете, които ще изкупуват живи охлюви през тази година. За целта е необходимо да бъде попълнено уведомление по образец, което е валидно само за текущата година. За 2010 г. са регистрирани 21 пункта за изкупуване на охлюви.

От 10 май започва периодът за събиране и изкупуване на живи охлюви за търговски цели или фермерно отглеждане. Този срок изтича на 30 юни. Минималният размер на събираните охлюви в черупки е 28 мм в диаметър. Отговорниците на пунктове са длъжни да връщат незабавно в природата предадените при тях маломерни екземпляри.

До 25.04.2011 г. лицата, отглеждащи охлюви във ферми, е необходимо да декларират наличните количества в РИОСВ–Пазарджик.

Право да изкупуват и търгуват с охлюви, както и да ги изнасят през граница, имат физически и юридически лица, които са регистрирали изкупвателни пунктове за охлюви в регионалните инспекции.

В срок до 5 юли на текущата година, в РИОСВ - Пазарджик трябва да бъдат декларирани от износителите всички количества изкупени охлюви, които не са изнесени, както и мястото на съхранението им.