РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик

a- a a+

Оперативна програма
"Околна среда 2021-2027 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2021-2027г.'
Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

плащане чрез ПОС терминал с карти Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro

iso9001

19.01.2011

117 312 лева са постъпили в бюджетите на Панагюрище, Белово, Лесичово, Пазарджик и Стрелча след наложени от РИОСВ санкции за нарушения на екологичното законодателство през 2010г. Санкциите са за констатирани замърсявания на водни обекти и атмосферния въздух. Законът за опазване на околната среда разпорежда 80 % от събраните суми от наложени имуществени санкции да се превеждат в бюджета на общината, на чиято територия се намира обектът – замърсител. Останалите 20% постъпват в МОСВ. Общата сума за 2010г. е 146 640 лева.

Най-много средства - 88 641 лева е получила община Панагюрище, а останалите, съответно : 24 670 лева - община Лесичово, община Пазарджик – 1 848 лева, а сумите за общините Белово и Стрелча са 1 101 и 1 050 лева. Администрациите по места трябва да ги изразходват за реализация на екологични проекти и дейности за опазване и възстановяване на околната среда.