РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик

a- a a+

Оперативна програма
"Околна среда 2021-2027 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2021-2027г.'
Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

плащане чрез ПОС терминал с карти Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro

iso9001

05.01.2011

13 склада за съхранение на забранени или залежали препарати за растителна защита и 3 площадки с изградени на тях Б-Б-Кубове подлежат на мониторинг и контрол на територията на област Пазарджик.

Резултатите от годишния мониторинг на състоянието им сочат, че в тях се съхраняват над 60 тона негодни за употреба пестициди в твърдо и течно състояние.

Почистени и санирани са старите складове на територията на общините Пазарджик и Панагюрище. 29 тона негодни препарати за растителна защита са поставени в би би кубове. Складовете са частна собственост или собственост на бивши земеделски кооперации. Негодните препарати за растителна защита от склад в с.Виноградец са предадени за обезвреждане на лицензирана фирма, а препарати от други стари складове са събрани на едно място.

Общините Пазарджик, Ракитово и Панагюрище са изпълнили изискването да изземат негодните за употреба препарати за растителна защита и да ги преместят в би би кубове. Състоянието на тези съоръжения е добро. Площадките се охраняват, извършва се мониторинг от страна и на съответните общини.

Проверките сочат, че в много лошо състояние са три стари склада – един в община Стрелча и два в община Септември. Междуведомствена комисия, назначена със заповед на областния управител и с участие на експерт на РИОСВ предложи да се дадат предписания на кметовете на двете общини за контрол, обезопасяване на складовете и правилно съхранение на препаратите по начин, който не допуска излагане на атмосферни влияния, разпиляване или кражба. Препаратите могат да бъдат предадени на лица, които имат право да ги обезвреждат.