РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик

a- a a+

Оперативна програма
"Околна среда 2021-2027 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2021-2027г.'
Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

плащане чрез ПОС терминал с карти Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro

iso9001

Същите показатели в проби, взети на 11 декември, не показват превишения.

13.12.2010

Резултатите от извършен физико-химичен анализ на водните проби, взети на 9 декември след получен сигнал за наличие на умряла риба в река Банска Луда Яна показват превишения на пределно-допустимите концентрации в реките: “Асарелска”– по мед – 54 пъти, манган – над 4 пъти, желязо – над 3 пъти ; “Банска Луда Яна” – след смесването на реките Асарелска, Панова и Люляковица – по мед – 19 пъти, манган – 2 пъти, желязо – 4 пъти и на река Луда Яна при с. Попинци – по мед - 7 пъти, манган – 5 пъти, желязо – 4 пъти.

Пробите от 10 декември 2010г. показват превишение на тези показатели за река Асарелска – на мед - 62 пъти, на манган – 3 пъти, на желязо – 3 пъти.

Водните проби от р. Луда Яна – устие и от р. Марица, след р.Луда Яна, не показват превишения. Без превишения са пробонабиранията и от 11 декември 2010г. Това означава, че няма опасност за живота и здравето на населението по течението на река Марица. Въпреки, че констатираната причина за замърсяването не е свързана с основната производствена дейност на “Асарел Медет” АД, а е следствие от неправилно товарене и транспортиране на утайки при почистване на микроязовир, за установените превишения на емисионните ограничения, на дружеството ще бъде наложена имуществена санкция по Закона за водите.