РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик


Оперативна програма
"Околна среда 2014-2020 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2014-2020г.'
Краен срок за регистрации по REACH
REACH 2018

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал на гише „Административно обслужване” на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.


15.09.2010

На основание чл.10а, ал.2 от ЗДСЛ и чл.14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители

ОБЯВЯВА КОНКУРС: за назначаване на държавен служител на длъжността “Главен счетоводител”

още