РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик

a- a a+

Оперативна програма
"Околна среда 2021-2027 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2021-2027г.'
Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

плащане чрез ПОС терминал с карти Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro

iso9001

08.09.2010

Проверки на екоинспекцията по време и след приключване на “Беглика-фест”2010 не констатираха нарушения на условията, поставени от РИОСВ за провеждане на фестивала.

Последната проверка от 3 септември 2010г., установи следното: фестивалът е организиран и проведен в предварително посочените зони – горски отдел 219”1” и 220”1” на ДЛС “Беглика”. Няма следи от изсичане на храстова и дървесна растителност. Огнищата са оформени на безопасни места и оградени с камъни. Инциденти по време на фестивала от палене на огън и фойерверки не са регистрирани. Терените в посочените горски отдели са почистени, както от леки фракции отпадъци /опаковки и др./, така също и от събраните битови отпадъци. На две обособени и заградени площадки са складирани органичните отпадъци, посипани с пепел от огнищата и пръст за компостиране. Разделносъбраните отпадъци /хартия, пластмаса и стъкло/ са предадени за рециклиране. Всички неоползотворими отпадъци са извозени от фирмата, извършваща организираното сметосъбиране в община Батак и обезвредени на общинското депо. Не е констатирано замърсяване с леки фракции на крайпътните зони. Дадените от РИОСВ-Пазарджик условия за провеждане на фестивала са изпълнени. На Зеления телефон на инспекцията и в община Батак не са постъпвали сигнали за шумово натоварване в околната среда.