РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик

a- a a+

Оперативна програма
"Околна среда 2021-2027 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2021-2027г.'
Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

плащане чрез ПОС терминал с карти Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro

iso9001

07.11.2012

През месец октомври експертите на РИОСВ-Пазарджик извършиха 144 проверки в 112 обекта. Дадените предписания са 91. За нарушения на екологичното законодателство са съставени 10 акта. По Закона за управление на отпадъците са съставени 5 акта – на физическо лице за изгаряне на гуми и на четири юридически лица за извършване на дейности с отпадъци без разрешително и за неизпълнени предписания - непредставени документи в указан срок и неводене на отчетност за дейностите с отпадъци.

За неизпълнение на дадени по време на комплексната проверка предписания е съставен акт на оператор с комплексно разрешително, а за неизвършени собствени периодични измервания - на фирма, нарушила с това изискванията на Закона за управление на атмосферния въздух. За незаконна сеч на дърва в границите на резерват «Купена» са съставени два акта на физически лица по Закона за защитените територии и един акт за нарушение на Закона за лечебните растения – на физическо лице от гр.Панагюрище за продажба на билки, загубили естествените си качества.