РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик

a- a a+

Оперативна програма
"Околна среда 2021-2027 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2021-2027г.'
Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

плащане чрез ПОС терминал с карти Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro

iso9001

10.08.2010

През юли експертите на РИОСВ-Пазарджик извършиха проверки в 68 обекта, дадоха 39 предписания и съставиха 7 акта за нарушения на екологичното законодателство. 6 от тях са за нарушения на Закона за управление на отпадъците: неводена отчетност, изгаряне на отпадъци без необходимото разрешение, неплатена продуктова такса, непредставени договори и неизпълнени предписания. За превишение на индивидуални емисионни ограничения по показател неразтворени вещества е съставен акт по Закона за водите.

Приоритетни за контролната дейност на РИОСВ през юли бяха проверките на бетонови центрове и хвостохранилища на територията на област Пазарджик. До момента са проверени 22 бетонови центрове и 2 хвостохранилища. След получени предписания, фирмите представиха в РИОСВ справки за закупените и вложени количества инертни материали / пясък и чакъл / и произведените от тях през 2009г. бетон и бетонови изделия. Насрещният контрол е с цел възпрепятстване на незаконен добив и ще продължи с проверки на фирми с концесии за добив на инертни материали.

Експлоатацията на хвостохранилищата на “Асарел Медет”АД и на “Мрамор и Риолит Б” се извършва съгласно изискванията на нормативната уредба.