РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик

a- a a+

Оперативна програма
"Околна среда 2021-2027 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2021-2027г.'
Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

плащане чрез ПОС терминал с карти Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro

iso9001

29.07.2010

“Програма за ограничаване на специфичните миризми от производствената дейност на „Биовет” АД беше представена на обществеността на град Пещера на 27 юли. След проведената дискусия, по предложение на зам. министъра на МОСВ Евдокия Манева, Директорът на РИОСВ-Пазарджик – инж. Николай Лулов инициира до края на месец септември 2010г. извънредна комплексна проверка на Дружеството с цел пълен анализ на влиянието на дейността му върху компонентите на околната среда.

На обсъждането бяха приети предложенията на РИОСВ-Пазарджик за промени в Програмата с цел конкретизиране на мерките, етапност и срокове за изпълнение, методи за контрол, отговорни лица и необходими финансови разчети за реализацията им.