РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик

a- a a+

Оперативна програма
"Околна среда 2021-2027 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2021-2027г.'
Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

плащане чрез ПОС терминал с карти Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro

iso9001

25.06.2010

“Асарел Медет”АД изпълни в срок предписанието на РИОСВ-Пазарджик да представи Програма с финансово обезпечени технически мерки за ликвидиране на последствията от инцидентното замърсяване и недопускане в бъдеще на аварийни ситуации при високи води. Предвидените в нея мерки са на стойност 630 000 лева и срок за реализация до края на 2010 година.

Във връзка с инцидента от 16.06.2010г. на дружеството са съставени 2 акта за административни нарушения по Закона за водите.