РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик

a- a a+

Оперативна програма
"Околна среда 2021-2027 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2021-2027г.'
Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

плащане чрез ПОС терминал с карти Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro

iso9001

22.06.2010

Резултатите от взетите водни проби от река Банска Луда Яна и река Асарелска показват превишение на съдържанието на метали във водата на реката. Установено е превишаване в съдържанието на желязо, манган и мед. По-високо съдържание на метали е регистрирано в р.Асарелска при микроязовира в коритото на самата река. Пробите от устието на река Луда Яна преди вливането й в река Марица не показват превишаване на съдържанието на тези метали. Във водите на река Марица, приемник на река Луда Яна, също не е установено превишаване на съдържанието на метали.

Предстои налагането на имуществени санкции по Закона за водите от РИОСВ-Пазарджик.