РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик

a- a a+

Оперативна програма
"Околна среда 2021-2027 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2021-2027г.'
Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

плащане чрез ПОС терминал с карти Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro

iso9001

03.06.2010

До края на този месец Министерството на околната среда и водите и ръководството на фирма „Биовет” АД гр.Пещера ще разработят специална програма за предприемане на конкретни действия в съответни срокове с цел подобряване качеството на въздуха в града и околностите му.

Програмата ще бъде предоставена на Община Пещера и всеки гражданин ще има възможност да се запознае и да изрази своите впечатления. Ако набелязаните в нея мерки и срокове не бъдат изпълнени, МОСВ ще премине към затваряне на производствените мощности на „Биовет” АД. Това заяви зам. министър Евдокия Манева на провелата се днес кръгла маса в гр.Пещера на тема: „Въздухът в Пещера- има ли място за тревога?”. Замервания от лаборатория на МОСВ на отделяните от производството на “Биовет”АД емисии амоняк, сероводород, прах и летливи органични съединения, програма с конкретни мерки и срок за разработването й 30 юни 2010г. и денонощна мобилна връзка с РИОСВ на телефон: 0885 / 30 10 66 за сигнали от граждани и граждански организации за необичайни миризми или за замърсяване - с тези конкретни мерки , предложени от зам. министър Манева приключи дискусията.

Форумът се организира от Народния представител д-р Красимира Симеонова и Кмета на община Пещера Стелиян Варсанов. Присъстваха и Областният управител д-р Дончо Баксанов, Директорите на РИОСВ и РИОКОЗ Пазарджик, общински съветници от Пещера, Александър Каракачанов – председател на Зелената партия, представители на екологични организации, граждани от гр.Пещера.