РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик

a- a a+

Оперативна програма
"Околна среда 2021-2027 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2021-2027г.'
Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

плащане чрез ПОС терминал с карти Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro

iso9001

13.05.2010

През периода 27 април – 11 май 2010г. комисия от експерти на РИОСВ и представители на кметства и общински администрации извърши проверки за чистотата на населените места, репупубликанската и общинска пътна мрежа и състоянието на закрити депа за битови отпадъци в 10 общини и кметства.

Експертите констатираха 6 новообразувани нерегламентирани сметища на територията на кметства Дорково, Костандово и Мененкьово. Неосъществен контрол на кметовете е довел до повторно замърсяване на вече почистени терени в тези кметства и до новообразувани нерегламентирани сметища от строителни, битови и растителни отпадъци, както и до нарушение на техническата и биологична рекултивация на вече закритото депо в гр.Костандово. Дадени са предписания на кметовете за почистването им в едномесечен срок.След изтичането му контролът ще бъде подновен. При неизпълнение на предписанията ще бъдат наложени санкции.

Следексплоатационните грижи дават добри резултати за закритите депа в Смилец, Цар Асен, Росен и Дорково.