РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик

a- a a+

Оперативна програма
"Околна среда 2021-2027 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2021-2027г.'
Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

плащане чрез ПОС терминал с карти Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro

iso9001

11.05.2010

26 са обектите на територията на РИОСВ-Пазарджик, които изпускат във водни обекти отпадъчни води от дейността си в количество над 100 кубични метра на ден. Те са включени в Националната контролно-информационна система за състоянието на отпадъчните води.

На 30 април изтече срокът за подаване в РИОСВ на информационни карти от тези фирми с данни за технологичните разходи, състоянието на пречиствателните съоръжения и ефекта на пречистване, консумацията на суровини и горива, количеството на отпадъчните води и усвоените водни маси. Изискването за изготвянето им е регламентирано от Закона за водите. Информационни карти с тези данни в РИОСВ-Пазарджик са подали в срок всички 26 фирми. След проверка и верификация от експертите, данните постъпват в Изпълнителната агенция по околна среда - София за актуализиране на списъците на обектите, които формират емисионния товар върху повърхностните водоприемници в страната.