РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик

a- a a+

Оперативна програма
"Околна среда 2021-2027 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2021-2027г.'
Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

плащане чрез ПОС терминал с карти Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro

iso9001

29.03.2010

Започна регистрацията в РИОСВ-Пазарджик на пунктове за изкупуване на живи охлюви. До момента в екоинспекцията са подадени 5 уведомления от физически лица. Крайният срок за подаването им е 1 май.

Ежегодно, от 10 май до 30 юни е позволено събирането на охлюви. Този срок е определен със заповед на министъра на околната среда и водите.Заповедта урежда реда и условията за ползване, изкупуване, с цел търговия в страната и изнасяне през границата на живи охлюви, черупки и месо от видовете лозов охлюв /Helix lucorum/ и градински охлюв /Helix pomatia/.

Регистрираните пунктове трябва да отговарят на определени условия. Те трябва да са оборудвани с хладно помещение за съхранение на живи охлюви; подходящ амбалаж за съхранение и транспорт – дървени (ябълкови) касети или плетени полиетиленови чували “тип гаци” и с калибровъчно сито за пресяване на маломерните охлюви с диаметър на отворите 28 мм. Отговорниците на пунктовете са длъжни да връщат незабавно в природата маломерните екземпляри.