РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик

a- a a+

Оперативна програма
"Околна среда 2021-2027 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2021-2027г.'
Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

плащане чрез ПОС терминал с карти Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro

iso9001

09.10.2012

В изпълнение на дейностите по Плана за действие за кафявата мечка в България, Националната комисия взе решение за провеждане на масиран мониторинг на вида в периода 22 октомври – 9 ноември 2012г. в Западни Родопи и в Стара планина.

На експертна работна среща, днес в РИОСВ-Пазарджик бяха определени оптималните маршрути за провеждане на поредния масиран мониторинг на защитения вид кафява мечка в Западни Родопи. Равномерното разпределение на маршрутите гарантира по-голяма достоверност на данните за оценка състоянието на вида.

В срещата взеха участие експерти на ИАОС, РИОСВ и на Държавните ловни и горски стопанства на територията на областите Пазарджик и Пловдив.

Целта на масирания мониторинг е провеждане на наблюдения в обхвата на маршрути, определени така, че да покрият местата обитавани от кафява мечка на съответната територия. Към момента установените маршрути не са достатъчно и не са разпределени равномерно в съответните територии, което възпрепятства максимално точното определяне на разпространението и числеността на вида. Това наложи прецизирането на съществуващите маршрути, както и определянето на допълнителни такива на днешната работна среща.