РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик

a- a a+

Оперативна програма
"Околна среда 2021-2027 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2021-2027г.'
Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

плащане чрез ПОС терминал с карти Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro

iso9001

19.02.2010

31 март 2010г. е крайният срок за предаване на годишните отчети за изпълнението на фирмените програми за управление на дейностите с отпадъци. Срокът е регламентиран в чл.32 от ЗУО и неспазването му се санкционира в размер от 1 000 лева до 3 000 лева.

128 са едноличните търговци и юридическите лица в област Пазарджик, които имат утвърдени програми за управление на дейностите с отпадъци със срок на действие минимум 3 години. В тях са предвидени конкретни мерки със срокове за постигане на следните цели: намаляване или ограничаване образуването на отпадъци и степента на тяхната опастност, рециклиране, регенериране или други форми на оползотворяване, екологосъобразно обезвреждане, почистване на стари замърсявания с отпадъци.