РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик

a- a a+

Оперативна програма
"Околна среда 2021-2027 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2021-2027г.'
Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

плащане чрез ПОС терминал с карти Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro

iso9001

25.01.2010

Две защитени от закона птици от вида обикновен мишелов спасиха граждани и експерти от РИОСВ-Пазарджик през последната седмица. След подаден сигнал на “Зеления телефон” на 18 януари от Петър Георгиев от с.Исперихово за намерена птица в безпомощно състояние в местността “Динките”, между селата Исперихово и Бяга, експертите констатираха на място, че птицата е без видими наранявания, но не и в състояние да лети. Мишеловът е изпратен в Центъра за възстановяване и лечение на защитени от закона животни и птици в гр.Стара Загора. Там в момента се възстановява и вторият мишелов, който предаде на 22 януари на екоекспертите Цветелина Христова след сигнал на “Зеления телефон”, че на 21 януари мишеловът е донесен в ханче Калугерово, вероятно след удар от лек автомобил. Експертите се надяват, че в центъра в гр.Стара Загора птицата ще успее да възстанови нормалната си жизненост и подвижност.

Обикновеният мишелов е защитен от Закона за биологичното разнообразие. Според него при намирането на изпаднали в безпомощно състояние или мъртви екземпляри от защитени видове в тридневен срок трябва да бъде уведомена РИОСВ, в чиято компетентност е вземането на необходимите мерки. Забранено е преследването, убиването, уловът и търговията със защитени екземпляри. При нарушаване на закона санкцията за физически лица е от 100 лв. до 5000 лв., а за юридически лица – от 500 лв. до 10 000лв.