РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик

a- a a+

Оперативна програма
"Околна среда 2021-2027 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2021-2027г.'
Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

плащане чрез ПОС терминал с карти Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro

iso9001

18.01.2010

На 31 януари 2010г. изтича срокът за подаване в РИОСВ на обобщена годишна справка за 2009г. от билкозаготвителите в област Пазарджик. До края на месец януари всяка година те са длъжни да предоставят информация за количествата билки, изкупени и реализирани на пазара през предходната година и наличните към момента в складовите им бази.

През 2009г. в РИОСВ-Пазарджик бяха регистрирани нови 5 пункта за изкупуване на билки в общините Септември, Белово и Стрелча. Общият им брой вече е 73.

След изтичане на крайния срок експертите от отдел “Биоразнообразие” ще предприемат проверки на пунктовете. Подалите неверни данни и неспазилите срока търпят санкции. За тези нарушения в Закона за лечебните растения са предвидени глоби за физически лица до 1000 лева. На юридически лица се налага имуществена санкция в размер до 2500 лева.