РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик

a- a a+

Оперативна програма
"Околна среда 2021-2027 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2021-2027г.'
Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

плащане чрез ПОС терминал с карти Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro

iso9001

20.09.2012

32 български града са регистрирани на официалната интернет страница на Европейската комисия за участие в Европейска седмица на мобилността от 16 до 22 септември 2012 г. и Европейския ден без автомобили на 22 септември. Сред тях са и Белово, Брацигово, Пазарджик, Панагюрище, Пещера, Ракитово и Стрелча, като регистрацията все още не е приключила.

Тазгодишното мото - „Движение в правилната посока“, насочва към ползите за хората и бизнеса от разработване на планове за устойчива градска мобилност.Целта на кампанията е да насърчи местните власти в европейските страни да въведат мерки за устойчив транспорт и да призоват гражданите да използват алтернативите на личния автомобил, а именно - велосипед, ходене пеша, обществен транспорт и др.

Необходимостта от драстично намаляване на емисиите от автомобилния транспорт в европейските градове става все по-належаща, нараства и необходимостта от различни алтернативни възможности за придвижване, все повече градове разработват своя визия за система за градски транспорт, която да посреща нуждите на хората от удобен транспорт, чиста околна среда и по-добра среда за живеене.

Изборът на тазгодишното мото на Европейската седмица на мобилността - „Движение в правилната посока“, цели да подчертае ползите от разработването и изпълнението на Плановете за устойчива градска мобилност, които представляват интегриран подход на планиране и се отнасят за всички форми на транспорт в градовете и техните околности. Те включват множество взаимосвързани мерки, създадени да задоволят нуждата от мобилност на хората и бизнеса в краткосрочен и дългосрочен план. Тъй като последиците от трафика, причинен от моторните превозни средства, започват да се усещат все повече в градската среда, е необходимо чрез създаването и изпълнението на амбициозни стратегии да се предотвратят нарастващите задръствания, емисии и пътни инциденти. Разработването на Планове за устойчива градска мобилност в тясно сътрудничество с хората и бизнеса ще позволи на европейските градове да подпомогнат икономическото си развитие и да подобрят качеството на живот на местно ниво.