РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик

a- a a+

Оперативна програма
"Околна среда 2021-2027 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2021-2027г.'
Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

плащане чрез ПОС терминал с карти Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro

iso9001

04.09.2012

През месец август експертите на РИОСВ-Пазарджик извършиха 163 проверки в 139 обекта. Дадените предписания са 97. За нарушения на екологичното законодателство са съставени седем акта.

Заради неизпълнение на предписание за изграждане на пречиствателно съоръжение за отпадъчни води от пункт за мляко и санитарен възел към кравеферма в с.Аканджиево, община Белово, на собственика й е съставен акт по Закона за водите. Два акта са съставени за нарушения на Закона за управление на отпадъците - за изхвърляне на отпадъци в река Марица при гр.Септември и за липса на документи, узаконяващи дейността - на собственик на пункт за изкупуване на отпадъци в с.Злокучене. При проверки на билкозаготвителни пунктове, за констатирани нарушения на Закона за лечебните растения са съставени четири акта – един за работещ пункт без регистрация и три за изкупена зелена шипка.

През месец август са издадени две наказателни постановления на обща стойност 1 100 лева. Имуществена санкция в размер 1 000 лева е наложена на "Сатимекс" ООД за неизпълнени предписания по ЗУО за представяне в РИОСВ на договори и водене на отчетни документи за дейности с отпадъци. Глоба от 100 лева е наложена на физическо лице от с.Сарая за нерегламентирано изгаряне на битови отпадъци.