РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик

a- a a+

Оперативна програма
"Околна среда 2021-2027 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2021-2027г.'
Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

плащане чрез ПОС терминал с карти Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro

iso9001

13.08.2012

На основание получените резултати, комисията класира кандидатите, от първо до трето място, най-успешно издържалите конкурса, както следва:

1. Вера Ганчева Кацарова – 187 точки

2. Петя Василева Кърпелова – 173 точки

3. Александър Христов Моллов – 169 точки

още