РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик

a- a a+

Оперативна програма
"Околна среда 2021-2027 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2021-2027г.'
Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

плащане чрез ПОС терминал с карти Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro

iso9001

23.07.2012

Двадесет и три сигнала подадоха от началото на годината граждани, фирми и институции на „Зеления телефон” на РИОСВ-Пазарджик и чрез телефон 112.

Експертите извършиха проверки по всички сигнали. Пет са определени за неоснователни, два са препратени по компетентност. За констатирано нерегламентирано изгаряне на каучукови отпадъци, на собственика на оранжерия в с. Мало Конаре е съставен акт по Закона за управление на отпадъците. За отстраняването на допуснати несъответствия с нормите на екологичното законодателство по ЗУО и Закона за водите са издадени 9 предписания. След подадени сигнали за намерени ранени или в безпомощно състояние птици, на спасителния център в град Стара Загора са предадени за лечение и възстановяване 4 щъркела, лебед, бухал, сокол и 2 горски ушати сови.

Най-многобройни са сигналите за изхвърляне на отпадъци на нерегламентирани места и за замърсяване на води. На "Зеления телефон" на РИОСВ-Пазарджик – 034/ 44-18-75 и на електронeн адрес: riewpz@riewpz.org се приемат сигнали за нарушения на всички компоненти на околната среда - замърсяване на води, почви, въздух, за нерегламентирано изхвърляне и унищожаване на отпадъци, унищожаване, притежаване и търгуване със застрашени или защитени от Закона за биологичното разнообразие растителни и животински видове и др. Анонимни сигнали не се приемат.