РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик

a- a a+

Оперативна програма
"Околна среда 2021-2027 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2021-2027г.'
Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

плащане чрез ПОС терминал с карти Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro

iso9001

22.03.2013

  Проведените днес моментни анализи на водите в река Марица при с. Габровица, с. Мененкьово и гр. Пазарджик по повод Световния ден на водата 22 март не показват отклонения от нормите за добро състояние.
Това показаха изследвания чрез експресен анализ на взети водни проби от ученици и експерти от Басейнова дирекция – Пловдив, РИОСВ-Пазарджик и Регионалната лаборатория към ИАОС. Изследваните показатели са активна реакция (рН), разтворен кислород, температура и електропроводимост.
В пробовземането взеха участие над 80 ученици СОУ „Александър Чапай” – Белово, Математическа гимназия, гимназия „Иван Аксаков” и Професионална гиманзия по строителство и архитектура в Пазарджик.

Галерия