РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик

a- a a+

Оперативна програма
"Околна среда 2021-2027 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2021-2027г.'
Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

плащане чрез ПОС терминал с карти Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro

iso9001

03.04.2013

   Деветнадесет проекта на общини, кметства, училища и детски градини от област Пазарджик са одобрени за финансиране от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/ в рамките на традиционната Национална кампания на МОСВ „За чиста околна среда”. Както всяка година, проектите на общините и кметствата са на стойност 10 хиляди лева. От област Пазарджик финансиране ще получат проектите на две общини – Панагюрище и Ракитово и на дванадесет кметства – Аканджиево, Величково, Ветрен, Дъбравите, Мененкьово, Оборище, Овчеполци, Равногор, Розово, Синитово, Славовица и Фотиново. Проектите предвиждат почистване на определени участъци, тяхното озеленяване и създаване на зони за отдих, естетизиране и подобряване на жизнената среда в населеното място.

    За проектите на детските градини и училищата сумата е 5 хиляди лева, като не се финансират разходи за поддръжка на сградите и училищните дворове, а е въведен задължителен критерий, предвидените в тях дейности да обслужват пряко образователния процес и да бъдат насочени към повишаване на екологичната култура и знанията за опазване на околната среда. Сред финансираните проекти на училища са тези на ОУ”Отец Паисий”, с. Мененкьово, община Белово и ОУ”Георги Бенковски”- с. Виноградец, община Септември, а детските градини от региона, чиито проекти отговарят на изброените критерии са ЦДГ”Брезичка”, общ. Панагюрище, ЦДГ– с. Мокрище и ЦДГ- Лесичово, община Пазарджик. Проектите имат образователна цел и са насочени към създаване на еконавици и положително отношение към природата, чрез оформяне на екокътове и учебни програми.

    Изпълнението на финансираните от ПУДООС проекти в областта ще бъде проследено от РИОСВ-Пазарджик. След проверка и протоколиране на заложените и изпълнените дейности по проектите, директорът на РИОСВ одобрява пред ПУДООС коректната им реализация.