РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик

a- a a+

Оперативна програма
"Околна среда 2021-2027 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2021-2027г.'
Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

плащане чрез ПОС терминал с карти Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro

iso9001

08.05.2013

 През април 2013г. специалистите от въоръжената охрана към РИОСВ, съвместно със Специални полицейски сили – Пловдив проведоха две акции за предотвратяване на бракониерска сеч в резерват „Купена”. Конфискувани са три моторни триона. За нарушение на режима на защитената територия (сеч на дърва) са съставени два акта на физически лица.

През април експертите извършиха проверки за състоянието на вековни дървета в общините Пазарджик и Батак. Не бяха установени промени във физиологичното състояние на дърветата, заболявания или увреждания по тях.

Проверка в зоологическата градина на Пазарджик установи, че животните се отглеждат в подходяща среда и няма нарушени условия в издадения от МОСВ лиценз.

През април бяха инспектирани пет билкозаготвителни пункта в област Пазарджик. На собственика на пункта в село Дорково е дадено предписание да представи документи в РИОСВ – Пазарджик.

Експертите от направление "Биологично разнообразие, защитени територии и зони" извършиха проверки по постъпили жалби за стрелба по защитен вид в землището на с. Динката и за увреждане на защитен вид в ОДЗ „Здравец”, гр. Брацигово. Не бяха установени нарушения на разпоредбите на Закона за биологичното разнообразие.