РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик

a- a a+

Оперативна програма
"Околна среда 2021-2027 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2021-2027г.'
Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

плащане чрез ПОС терминал с карти Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro

iso9001

10.06.2013

Кметовете на Ракитово и Панагюрище са създали добра организация за управление на битовите отпадъци, сочат констатации от проверки на РИОСВ-Пазарджик през април и май.

На общинското депо в Ракитово не са констатирани нарушения по приемане и обезвреждане на неопасните отпадъци. Дадено при предишна проверка предписание за приемане на отпадъци, съответстващи на класа на депото, се изпълнява.

На общинското депо в Панагюрище не е констатирано замърсяване с леки фракции на терени, съседни на депото. Дадените условия в разрешението за дейности с отпадъци, се изпълняват. Не са констатирани нарушения по приемане и обезвреждане на неопасните отпадъци.

Депото за битови отпадъци в с. Юндола, община Велинград е с преустановена експлоатация, но извършените дейности по закриването му през 2012 год. не бяха в обем и качество, удовлетворяващи изискванията. Проверка на РИОСВ-Пазарджик през май констатира, че дейностите по закриване са приключили. Резултатите по възстановяване на терените са добри и може да се издаде решение за закриване.