РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик

a- a a+

Оперативна програма
"Околна среда 2021-2027 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2021-2027г.'
Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

плащане чрез ПОС терминал с карти Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro

iso9001

19.09.2013

Експертите от направление “Биологично разнообразие, защитени територии и зони” в РИОСВ следят състоянието на 52 вековни и забележителни дървета, намиращи се на територията на област Пазарджик.
От началото на годината са извършени 7 проверки за установяване състоянието на вековни дървета в землищата на Пазарджик, Батак и с. Юндола.
Последната, на 13 септември в местността „Филибелийска поляна”, землище на с. Юндола е на вековен смърч, известен с името „Седемте братя”. Има следната характеристика: възраст – 110 г., обща височина – 35 м, общ диаметър – 2,08 м, обща обиколка – 6,54 м, диаметър на отделните дървета – 22,28,42,48,52,56,68.
Вековните дървета се намират в добро физиологично състояние, без наранявания и заболявания е констатацията на експертите от извършените проверки.
Отделни вековни или забележителни дървета във или извън населените места се обявяват за защитени, съгласувано с физическото или юридическото лице – собственик на имота, в който се намира дървото. От обявените за защитени със заповед на министъра на околната среда и водите и регистрирани в РИОСВ-Пазарджик 52 дървета, само едно расте в частен двор в Пазарджик. То е от вида ливански кедър.
Регистърът на инспекцията съдържа информация за местонахождението на защитените дървета и характеристиките им - вид, възраст, височина, за тяхното състояние и необходимите поддържащи мерки за опазването им. Най-многобройни на територията на областта са вековните букове, смърчове, секвои, бяла мура, цер, зимен и летен дъб. Има и от видовете: черна топола, бял и черен бор, ела, смърч и ливански кедър. Обявявани са през 1950г., 1981г., 1982г., 1984г., 1987г., 1989г. и 1993 г. с местоположение: Панагюрище, Брацигово, Ракитово, Голямо Белово, Медени поляни, Церово, Батак и Пазарджик.
В местността “Печенешки скали” край Велинград се намира най- високото и най-старо дърво в областта – 34 метров бук на 450 години.
Най-голям брой вековни дървета от видовете бук, бял, чер бор и смърч има на територията на общините Белово, Велинград и Стрелча.
През последните 5 години не е констатирана бракониерска сеч или увреждане на защитени дървета на територията, контролирана от РИОСВ - Пазарджик.
За такива нарушения Законът за биологичното разнообразие предвижда санкции от 100 до 5 000 лева за физически лица и от 500 до 10 000 лева за юридическите.