РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик

a- a a+

Оперативна програма
"Околна среда 2021-2027 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2021-2027г.'
Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

плащане чрез ПОС терминал с карти Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro

iso9001

21.10.2013

  В световния ден за мониторинг на водата 18 октомври експерти на РИОСВ-Пазарджик изследваха проби от река Чепинска пред деветокласници от СОУ “Васил Левски” във Велинград.

Учениците проследиха демонстрация на инж. Трендафил Велов, който извърши изследване на взети преди минути водни проби от река Чепинска преди и след Велинград, посока с. Драгиново. Водните проби бяха изследвани по три показателя - концентрация на разтворен кислород, киселинност и електропроводимост. Сравнението на получените данни показа, че след Велинград водата в река Чепинска е с по-високи показатели за замърсеност. Експертът запозна учениците с необходимостта от ежемесечен мониторинг на повърхностните и подземни води в област Пазарджик. И поясни, че по река Чепинска има 4 пункта, в които се прави контролен и оперативен мониторинг на водите й по различни показатели.

Световният ден за мониторинг на водата се отбелязва от 2002 г., обявена за Световна година на чистата вода. Оттогава през септември и октомври в цял свят се провежда мониторинг върху качеството на водата, като се наблюдават ключови показатели за здравето на хората и жизнеспособността на екосистемите. Стремежът е да се насърчи по-доброто отношение на всеки отделен гражданин за опазване и подобряване състоянието на водните обекти, както и насърчаване на инвестиционни програми за опазване и съхраняване на водните ресурси.

 Галерия