РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик

a- a a+

Оперативна програма
"Околна среда 2021-2027 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2021-2027г.'
Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

плащане чрез ПОС терминал с карти Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro

iso9001

29.10.2013

 От началото на 2013г. експертите на РИОСВ извършиха 32 проверки на билкозаготвителите в област Пазарджик. Дадени са 11 предписания за представяне на документи. За неизпълнени предписания са съставени три акта: за непредставени позволителни, непопълнени отчетни книги и извършване на дейността без регистрация.

Част от проверките на билкозоготвителните пунктове са извършени за спазване на отпуснатите квоти за събиране на лечебни растения под специален режим в област Пазарджик, съгласно Заповед № РД-08-23/2013 г. на Директора на РИОСВ. Установи се, че в с. Дорково, община Ракитово се изкупува иглика (цвят) от пункт без необходимото разрешение. Съставен е акт за административно нарушение на чл. 12 от Закона за лечебните растения. Предвидената глоба за това нарушение е от 100 до 1 000 лева, а имуществената санкция от 500 до 3 000 лева.