РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик


Оперативна програма
"Околна среда 2014-2020 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2014-2020г.'
Краен срок за регистрации по REACH
REACH 2018

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал на гише „Административно обслужване” на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.


30.10.2013

 Днес, 30 октомври в конферентната зала на СОУ"Васил Левски" - гр. Велинград започна дейността си първото в България "Училище за водата". Ученици от 9-ти до 12 ти клас си поставят за задача - информиране на обществеността и привличане вниманието на населението към един от най-острите проблеми на съвременността: съхранението на водните запаси и правилното им използване като важен ресурс за здравето на човека.
Eмил Моллов, директор на СОУ"Васил Левски" представи концепция за работата на "Училището за водата", като подчерта, че на местно ниво ще се акцентира върху уникалните лечебни свойства на минералните води от Велинградския район.
Експерти на РИОСВ-Пазарджик пожелаха успех на прекрасната инициатива, в която ще се включат с беседи и презентации.