РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик

a- a a+

Оперативна програма
"Околна среда 2021-2027 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2021-2027г.'
Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

плащане чрез ПОС терминал с карти Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro

iso9001

12.11.2013

 През месец октомври експертите на РИОСВ-Пазарджик извършиха 113 проверки в 105 обекта. Дадените предписания са 53. За нарушения на екологичното законодателство са съставени 3 акта. По документи, предоставени от ОД на МВР е съставен акт на фирма от Пазарджик, нарушила разпоредбите на Закона за управление на отпадъците. Собственикът й не е почистил площадка, на която е събирал отпадъци от черни и цветни метали след изтичане на лицензията за тази дейност и неподновяването й и не е предал количествата събрани отпадъци за по-нататъшно третиране. За нарушени разпоредби на Закона за водите са съставени актове на предприятие за консервиране на плодове и зеленчуци в Пазарджик - за превишаване на индивидуалните емисионни ограничения в отпадъчните води, а на винарската изба в с. Виноградец - за заустване на отпадъчни води в отводнителен канал без разрешително. На „Огняново уайнъри ”ЕООД, с. Огняново е наложена текуща месечна санкция от 1447 лв. за превишаване на индивидуалните емисионни ограничения на отпадъчните води от обекта.
През месец октомври са издадени 4 наказателни постановления на обща стойност 6200 лева.