РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик

a- a a+

Оперативна програма
"Околна среда 2021-2027 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2021-2027г.'
Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

плащане чрез ПОС терминал с карти Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro

iso9001

21.11.2013

РИОСВ – Пазарджик до момента е регистрирала 65 защитени животни и ловни трофеи, включени в Конвенцията за международна търговия със застрашени видове от дивата флора и фауна (CITES). Сред тях има папагали от видовете: пъстра розела, малко скално жако и малък александър, ловен сокол, зелени игуани, йеменски хамелеон, маймуни, кралски и тигров питон, обикновена боа и бразилска дъгова боа. Регистрирани са и ловни трофеи от мечка, лъв, кожа от европейски вълк, дива котка и наметало от кожа на бабуин.

Тази регистрация е задължителна по Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) и цели предотвратяване на незаконен трафик и контрабанда на екзотични видове, повечето от които са изчезващи от природата. РИОСВ издава на собствениците на защитени видове индивидуални регистрационни карти, които съпровождат екземплярите при продажба, даряване и издаване на разрешително по CITES за износ, само при изяснен произход на екземплярите.

От март 2013г. РИОСВ извършва регистрация и на диви животни, отглеждани извън зоологически градини, центрове за отглеждане и размножаване на защитени видове, спасителни центрове и бази за интензивно стопанисване на дивеч. Собствениците им са задължени да ги регистрират в 14-дневен срок от придобиването им. След изтичане на гратисния период – 31.12.2013г., гражданите, които не са регистрирали животните си, подлежат на санкция, съгласно Глава седма от Закона за защита на животните.

До момента РИОСВ-Пазарджик е издала 12 регистрационни карти на диви животни, отглеждани в домашни условия. Два мъжки елена-лопатара и една сърна се отглеждат в частен дом в Пещера. Другите 9 регистрации са на мъжки и женски екземпляри от видовете: царевичен смок, азиатски тънкоопашат смок, пакистанска випера, червена пакистанска пепелянка, копиеглава змия, тропическа гърмяща змия, зелена гърмяща змия и индийска пясъчна боа. Собственикът им ги отглежда в частен дом в Пазарджик.

На регистрация не подлежат домашни животни, селскостопански животни и добитък, селектирани за опитни цели и други потребности, селектирани декоративни и/или екзотични животни, например – порчета, морски свинчета, хамстери, зайци, плъхове, мишки и т.н., селектирани и/или екзотични декоративни риби и пойни птици.