РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик

a- a a+

Оперативна програма
"Околна среда 2021-2027 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2021-2027г.'
Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

плащане чрез ПОС терминал с карти Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro

iso9001

08.04.2014

 През месец март експертите на РИОСВ-Пазарджик извършиха 81 проверки в 69 обекта. Дадени са 82 предписания за отстраняване на констатираните нарушения.

Приоритетни бяха проверките на съоръжения за приемане и обезвреждане на неопасни отпадъци. При депонирането им на общинските депа в Септември, Лесичово и Панагюрище не са констатирани нарушения. Проверка на общинското депо в Пещера констатира замърсяване с леки фракции на терени, съседни на депото, на крайпътни зони от обслужващ общински път и на терени от пътната мрежа на общината. Дадени са предписания за почистване на тези замърсявания. Кметът на с. Смилец, община Стрелча е изпълнил предписание на РИОСВ да почисти от отпадъци замърсени райони около закритото селско депо. Няма нови замърсявания.

Съставен е акт на физическо лице от гр. Септември за неизпълнено предписание, относно плащане на продуктова такса за внос на 75 употребявани автомобилни гуми, с което са нарушени разпоредбите на Закона за управление на отпадъците.

Проверките по сигнали през март са за изхвърлени лекарства с изтекъл срок на ул. „Кочо Честименски”№20 в Пазарджик и за силно наклонено щъркелово гнездо върху електрически стълб в с. Алеко Константиново. Сигналите са основателни. РИОСВ се обърна към ЕVN – КЕЦ – Пазарджик с молба, дружеството да постави изкуствена платформа на този електрически стълб, а лекарствата с изтекъл срок са събрани и предадени за обезвреждане.