РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик

a- a a+

Оперативна програма
"Околна среда 2021-2027 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2021-2027г.'
Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

плащане чрез ПОС терминал с карти Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro

iso9001

24.04.2014

 Министерството на околната среда и водите за трета поредна година е ключов партньор в кампанията „Да изчистим България за един ден“. Министър Искра Михайлова ще се включи в инициативата на 26 април заедно със служители на РИОСВ-Пазарджик, служители от областната администрация, Регионална дирекция социално подпомагане и ученици от Професионалните гимназии по химични и хранителни технологии и по икономика и мениджмънт в Пазарджик. Почистването ще бъде от 10.00 часа в местността „Писковец”, в района на мост „Атлантик”. В РИОСВ-Пазарджик ще има отворен Зелен телефон, 0885/301066 за въпроси на граждани, свързани с организацията по предаване на отпадъците.

На 26 и 27 април 2014 г. общините ще бъдат освободени от дължимите отчисления за количествата депонирани отпадъци, за да бъдат насърчени да организират събирането на отпадъка от своята територия. Ще бъде осигурен свободен достъп до съществуващите общински и регионални депа за транспортните средства, които ще се включат в инициативата.

Със средства от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС), МОСВ предостави за кампанията 38 500 чувала и 38 500 чифта ръкавици, които са разпределени по общини в страната. На областните администрации са предоставени 3550 единични ваучери за гориво, всеки на стойност 20 лева, разпределени от ПУДООС на база официално публикувани данни за събраните количества отпадъци по области през 2013 г.