РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик

a- a a+

Оперативна програма
"Околна среда 2021-2027 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2021-2027г.'
Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

плащане чрез ПОС терминал с карти Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro

iso9001

08.05.2014

 Директорът на РИОСВ-Пазарджик разпореди незабавна проверка след получен сигнал от тел. 112 за наличие на мъртва риба в река Банска Луда Яна. Експертите обследваха горното течение на реката за установяване на причините, съвместно с екип на Регионалната лаборатория към ИАОС. Установено е наличие на единични бройки мъртва риба по течението на р. Банска Луда Яна. Взети са водни проби от следните места : р. Банска Луда Яна – на моста в с. Баня, р. Банска Луда Яна – преди вливане на р. Гергицовска, р. Панова – преди вливане в р. Асарелска, след площадката на «Асарел Медет»АД, р. Асарелска (м. «Реките») и р. Свинарски дол, след площадката на «Асарел Медет»АД и от изход Пречиствателна станция за руднични води на „Асарел Медет”АД, гр. Панагюрище. Изпитванията на характеристиките на водите ще се извършат от ИАОС.