РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик

a- a a+

Оперативна програма
"Околна среда 2021-2027 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2021-2027г.'
Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

плащане чрез ПОС терминал с карти Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro

iso9001

12.06.2014

 Двадесет и пет проекта на общини, кметства, училища и детски градини от област Пазарджик са одобрени за финансиране от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/ в рамките на традиционната Национална кампания на МОСВ „За чиста околна среда”. Както всяка година, проектите на общините и кметствата са на стойност 10 хиляди лева. От област Пазарджик финансиране ще получат проектите на община Велинград и на девет кметства – Елщица, Капитан Димитриево, Црънча, Радилово, Панагюрски колони, Пашови, Габровица, Нова Махала и Калугерово. Проектите предвиждат почистване на определени участъци, тяхното озеленяване и създаване на зони за отдих, естетизиране и подобряване на жизнената среда в населеното място.

За проектите на детските градини и училищата сумата е 5 хиляди лева, като не се финансират разходи за поддръжка на сградите и училищните дворове, а е въведен задължителен критерий, предвидените в тях дейности да обслужват пряко образователния процес и да бъдат насочени към повишаване на екологичната култура и знанията за опазване на околната среда. Сред финансираните проекти на училища са тези на НУ”Паисий Хилендарски”, гр. Стрелча, СОУ”Св.св Кирил и Методий”, гр.Сърница, ПГХВТ”Атанас Ченгелев”, гр. Пещера, СОУ”Христо Смирненески”, с. Света Петка, СОУ”Васил Левски”, гр. Велинград, СОУ”Св.св Кирил и Методий”, с. Нова Махала, ПГГС”Христо Ботев”, гр. Велинград, ОУ”Иван Вазов”, с. Пашови и ОУ”Св.св Кирил и Методий”, с. Ковачево, а детските градини от региона, чиито проекти отговарят на критериите за финансиране са ОДЗ”Слънчице”, гр. Велинград, ЦДГ”Надежда”, с. Бъта, ЦДГ, гр. Ветрен, ОДЗ”Д-р Стайко Стайков”, гр. Стрелча, ЦДГ”Пролет”, с. Драгиново и ЦДГ ”3-ти март”, с. Дорково.

Изпълнението на финансираните от ПУДООС проекти в областта ще бъде проследено от РИОСВ-Пазарджик. След проверка и протоколиране на заложените и изпълнените дейности, директорът на РИОСВ одобрява пред ПУДООС коректната им реализация.