РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик

a- a a+

Оперативна програма
"Околна среда 2021-2027 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2021-2027г.'
Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

плащане чрез ПОС терминал с карти Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro

iso9001

05.08.2014

 През юли експертите на РИОСВ извършиха 119 проверки в 104 обекта. За установени нарушения на екологичното законодателство експертите съставиха два акта. На собственика на бензиностанция с автомивка на АМ „Тракия”e съставен акт по Закона за водите за превишение на индивидуалните емисионни ограничения в разрешителното за заустване на обекта по показатели : „неразтворeни вещества”, „химична потребност от кислород“ и „нефтопродукти”. За неизпълнение на условия в комплексното разрешително, установени по време на годишна комплексна проверка, на „Промишлени системи”ООД, гр. Пазарджик е съставен акт по Закона за опазване на околната среда.

За отстраняване на несъответствия с изискванията на екологичното законодателство са издадени 74 предписания.

През юли Директорът на РИОСВ-Пазарджик издаде две наказателни постановления на стойност 2 150 лв. За невярно водена отчетност на „Стефани”ООД, гр. Велинград е наложена санкция от 2 000 лв. по Закона за управление на отпадъците, а за дейности в защитена зона без процедура по съгласуване, на Сдружение „ЛРД Марица 1999” е наложена санкция от 150 лв. по Закона за биологичното разнообразие.