РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик

a- a a+

Оперативна програма
"Околна среда 2021-2027 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2021-2027г.'
Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

плащане чрез ПОС терминал с карти Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro

iso9001

19.08.2014

 РИОСВ се самосезира по писмо до „Па медия” за пропуски в обезопасяването на клетката на тигъра в парк - остров „Свобода” и извърши проверка на зоологическата градина.

На 18 август експерти на МОСВ и РИОСВ инспектираха състоянието на изградените нови съоръжения за тигъра и скалния орел, с което са изпълнени предписания от предишна проверка на екоинспекцията. В резултат на констатациите са издадени нови девет предписания с различни срокове за изпълнение. До 30 септември трябва да бъде осигурена допълнително рохка почва за водоплаващите, кокошевите птици и зеления гвенон /маймуна/, както и да бъде назначен специалист с професионална квалификация зооинженер или зоотехник, който да поеме ежедневните грижи за хранене, поене, почистване и дезинфекция на помещенията, в които са настанени животните. Най-късно до 30 ноември трябва да се обезопаси допълнително външната мрежа на клетката на тигъра, а до края на годината, да се обогати средата в двете отделения на клетката му чрез осигуряване на допълнителна лежанка във вътрешното помещение. Експертите предписаха до края на годината да се осигурят патньори за тигъра и скалния орел, с цел подобряване на социалната среда за общуване, да се обезопасят металните съоръжения за кацане в клетката на скалния орел и подобри средата за живот на лисицата.

До края на 2014г. трябва да приключи и оборудването с компютри, информационни табла и материали на изградения в зоологическата градина център за работа с деца и с обществеността, който да осигурява обществен достъп и информация за видовете.