РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик

a- a a+

Оперативна програма
"Околна среда 2021-2027 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2021-2027г.'
Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

плащане чрез ПОС терминал с карти Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro

iso9001

04.09.2014

На 04.09.2014 г. в РИОСВ-Пазарджик е получен сигнал по зеления телефон за умряла риба в района на с. Бъта, общ. Панагюрище. РИОСВ-Пазрджик незабавно сформира екип от двама главни експерти по опазване чистотата на водите и един лаборант от Регионална лаборатория – Пазарджик. Уведомени бяха Община Панагюрище и Басейнова дирекция ИБР, гр. Пловдив. Ще се вземат водни проби от р. Банска Луда Яна, р. Люляковица, р. Асарелска и р. Панова, които ще се анализиран в Регионални лаборатори –Пазарджик и Пловдив. Моментните показатели на водата (pH, електропроводимост и разтворен кислород) в пунктовете на р. Банска Луда Яна – „при с. Бъта” и „над с. Бъта”, както и нейните притоци - р. Люляковица, р. Асарелска и р. Панова са в рамките на допустимите стойности. Едновременно с отбирането на пробите се извършва проверка на двете пречиствателни станции на „Асарел-Медет” АД, хвостохранилище и хидротехническите съоръжения (основно баражите за твърд отток). На този етап не съществува опасност за живота и здравето на хората по течението на р. Банска Луда Яна.