РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик

a- a a+

Оперативна програма
"Околна среда 2021-2027 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2021-2027г.'
Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

плащане чрез ПОС терминал с карти Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro

iso9001

11.11.2014

Днес директорът на РИОСВ-Пазарджик Костадин Гешев, разпореди незабавна проверка на качеството на водата в река Банска Луда Яна и в разстоянието „Асарел Медет“АД - гр. Панагюрище. Повод за това е получен късно снощи сигнал на „Зеления телефон” на екоинспекцията за наличие на мъртва риба в реката. Експерти на РИОСВ, съвместно с екип на Регионалната лаборатория към ИАОС, вече извършват пробонабиране от точковите източници на „Асарел Медет“АД.

За случая е уведомен и директора на Басейнова дирекция - Пловдив, който съгласно чл. 155, ал.1, т.4, буква”Б”от Закона за водите, е компетентен орган да обобщава и анализира данните за химичното и екологично състояние на водите.